Aktualności i ogłoszenia parafialne

źródło: http://www.stegny.marianie.pl/2014/09/konferencja-ruchu-matek-w-modlitwie.html

Uwaga!!!

| dodał:

Nowy termin spotkań Matek w Modlitwie

W roku 2016 będziemy się spotykać w każdy poniedziałek po Mszy Świętej o godz. 18.00.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 04 stycznia.

Serdecznie zapraszamy!

Matki w Modlitwie

Ruch Matki w Modlitwie (Mothers Prayers) powstał w Anglii w 1995 r. po tym jak dwie Angielki Veronica i jej bratowa Sandra poczuły, że Bóg chce, aby modliły się za swoje dzieci w szczególny sposób. Na modlitwie rozeznały, że życzeniem Jezusa jest, aby wszystkie matki powierzały swoje dzieci Jego opiece, by ból i modlitwa zapewniały błogosławieństwo dzieciom.

Ruch Matki w Modlitwie działa obecnie w ponad 90 krajach. Jest wiele wspaniałych świadectw potwierdzających, że modlitwy te są wysłuchane. Pan dotrzymuje obietnicy: „Proście a otrzymacie”. Ogromne błogosławieństwo rozlało się poprzez „Matki w Modlitwie”. Wiele dzieci odnalazło wiarę, wiele znalazło pracę i miejsce do zamieszkania, wiele dzieci wróciło do domu po długiej nieobecności. Ostatnio powiedziano mi o matce, która w tydzień po pierwszym spotkaniu modlitewnym, pojednała się ze swoją córką, której nie widziała siedem lat! To jest tylko jeden przykład z wielu. Informowano nas też o przykładach wyzdrowień dzieci, uwolnienia z narkomani, narodzin dzieci, których matki wcześniej wielokrotnie doświadczały poronień, oraz poprawy relacji małżeńskich.”

Na naszych spotkaniach, stawiamy na stole: krzyż- symbol naszego zbawienia, świece – Jezus jest Światłością Świata, Pismo Święte – Jezus jest Żywym Słowem, mały koszyk – ustawiony u stóp krzyża, przeznaczony na imiona naszych dzieci wypisywanie na małych papierowych krążkach, u stóp Krzyża Chrystusa symboliczny koszyczek. Modląc się podczas spotkania, wkładamy do niego krążki z imionami naszych dzieci, jedno za drugim jako symbol powierzenia naszych dzieci opiece Pana. Jeśli uświadomimy sobie, że oddajemy Mu nasze problemy – często jest to cudowny moment naszego uzdrowienia.

Nasze grupy są zwykle małe liczą od 2 do 8 matek.

Zapytano nas o samotne kobiety i kobiety bez dzieci. Zapraszamy wszystkie kobiety, które chcą się modlić za dzieci.

Prosimy osoby, które czują się wezwane, aby założyć grupę Matek w Modlitwie, aby przed rozpoczęciem działania jako przygotowanie podjęły modlitwę, aby poprosić Pana, by je doprowadził do spotkania z innymi osobami, z którymi będą się modlić. Można też modlić się rozważając trzecią tajemnicę radosną różańca.

Każde spotkanie ofiarujemy, by prowadził Duch Święty, dlatego mogą się one nieco od siebie różnić. Czasami nacisk jest bardziej położony na modlitwę, innym razem na czytanie i modlitwę z Pisma Świętego, czasami więcej czasu poświęca się na dzielenie i modlitwę za każde dziecko.

Każdego tygodnia możemy mieć inny powód, dla którego modlimy się za nasze dzieci lub intencja może się powtarzać. Dobrze jest pamiętać przykład zawarty w Ewangelii św. Łukasza (11, 5-13) o nieproszonym gościu i trwać w modlitwie. W ten sposób sami wzrastamy ucząc się wytrwałości w modlitwie. Musimy też uświadomić sobie, że nasze modlitwy są zawsze wysłuchiwane jakkolwiek nie zawsze w taki sposób jak oczekujemy ale zawsze w najlepszy dla nas sposób. Wola Boża z pewnością wypełni się w życiu naszych dzieci.

Na spotkaniach matki mogą chcieć dzielić się ze sobą w bardzo osobisty sposób i dlatego muszą mieć pewność, że wszystko co powiedzą będzie zachowane w tajemnicy. Nad spełnieniem tego warunku czuwa lider grupy.

źródło:http://www.wsm.archibial.pl/wsm66/art.php?id_artykul=832