Aktualności i ogłoszenia parafialne

BŁOGOSŁAWIONY KS. MICHAŁ SOPOĆKo PATRONEM MIASTA BIAŁYSTOK

| dodał:

5. KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW BIALOSTOCENSIS Prot. 645/15

Błogosławionego Michała Sopoćkę, prezbitera, który płonąc pasterską gorliwością służył ludowi Bożemu na różne sposoby, zwłaszcza propagując miłosierdzie Boże, duchowieństwo i wierni świeccy miasta Białystok otaczają szczególnym kultem. Dlatego Jego Ekscelencja Edward Ozorowski, Arcybiskup Białostocki, odczytując powszechne pragnienie wiernych, a także uwzględniając prośby władz świeckich, zaaprobował według formy przepisanej prawem wybór Błogosławionego Michała Sopoćki, prezbitera, na Patrona u Boga dla tego miasta. Tenże Arcybiskup, pismem z dnia 16 listopada 2015 roku, zwrócił się z usilną prośbą, aby tego rodzaju wybór i aprobata zostały potwierdzone zgodnie ze stosownymi Normami o ustanowieniu Patronów. Kongregacja zaś ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy udzielonych jej uprawnień przez papieża FRANCISZKA, po rozważeniu przedstawionych spraw i uzyskaniu pewności, że wybór i aprobata odbyły się zgodnie z przepisami prawa, przychyla się do prośby i zatwierdza

BŁOGOSŁAWIONEGO MICHAŁA SOPOĆKĘ, PREZBITERA, PATRONEM U BOGA MIASTA BIAŁYSTOK