Grupy i Wspólnoty - Misje

Koła Żywego Różańca

Koła Żywego Różańca

W parafii istnieje kilka Kół Żywego Różańca. Członkowie KŻR modlą się codziennie w domu. W pierwszą niedzielę miesiąca spotykają się na wspólnej modlitwie i wymianie tajemnic różańcowych.