Sakramenty Święte

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". (KKK 213)
 • Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w naszym kościele w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10:00.
 • Dziecko do chrztu zgłaszamy w kancelarii tydzień przed planowaną datą chrztu.
 • Przynosimy ze sobą odpis Aktu Urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego oraz spisane na kartce dane przyszłych Chrzestnych (imię, nazwisko, rok urodzenia, wyznanie, dokładny adres).
 • W kancelarii otrzymujemy kartki do spowiedzi (dwie dla rodziców i dwie dla chrzestnych).
 • Chrzestni są zobowiązani do dostarczenia w dniu chrztu dziecka kartki ze spowiedzi oraz zaświadczenie ze swojej Parafii o przydatności do pełnienia funkcji chrzestnego / chrzestnej.
 • Rodzice dostarczają tylko kartki ze spowiedzi.
 • Przystępując do spowiedzi należy zaznaczyć, iż jest to spowiedź przed chrztem.
 • Z dokumentami zgłaszamy się najpóźniej 15 min. przed Mszą św. do zakrystii.
 • chrzest
 • chrzest świety
 • sakrament