Aktualności i ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia duszpasterskie

| dodał:

4 Niedziela Wielkiego Postu – 22.03.2020 r.

1.W związku z epidemią koronawirusa na kolejne niedziele do 29 marca b.r. jest udzielona dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. Istnieje możliwość uczestnictwa za pośrednictwem mediów. Liczba uczestników na
Mszy św. w kościele zgodnie z decyzją władz rządowych
i kościelnych nie może przekroczyć 50.

2.Msze św. w dni powszednie będą odprawiane jak zwykle, ponieważ ilość osób uczestniczących codziennie nie przekracza liczby 50.

3.W obliczu panującej zarazy zgodnie z zarządzeniem Ks. Abp Metropolity do 29 marca b. r.odwołane są wszelkie spotkania przygotowujące do sakramentów, rekolekcje wielkopostne dla dzieci i dorosłych, Droga Krzyżowa ulicami naszego osiedla. Jeśli zmieni się sytuacja, to będziemy informowali o podjętych nowych decyzjach.

4.Zachęcamy do postu, uczynków pokutnych i modlitwy z prośbą o uwolnienie od panującej zarazy.
Widzimy, że w tej sprawie ludzkie środki i zabiegi niewielkie przynoszą efekty. Jedyną nadzieją jest zawierzenie Panu Bogu. Zapraszamy do łączności duchowej w modlitwie różańcowej z kapłanami, którzy będą modlić się każdego dnia o godz. 20:30.

5.W środę – 25.03 – przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Msze św. będą odprawiane o godz. 6.30, 8.30 i 18.00.

6.Sakrament pokuty (spowiedź) sprawowany jest codziennie przed Mszą św. o 6:30, podczas Mszy św. o 18:00,w niedziele podczas wszystkich Mszy św.wg porządku niedzielnego. Spowiedź, że względu bezpieczeństwa będzie odbywać się w zakrystii z lewej strony (wejście zewnętrzne od strony szkoły).

7.Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą COVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin
i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą. Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach. By otrzymać odpust należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe”. Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią
z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.

8.Jesteśmy wdzięczni tym parafianom, którzy uczestniczą we Mszy św. poprzez media, radio, telewizję lub internet, a zatroskani o funkcjonowanie parafii składają ofiary (w miejsce tacy) na bankowe konto parafialne. Choć są to, jak dotąd ofiary od niewielu osób, ale się zdarzają. Jest to zadośćuczynienie
wobec 5 przykazania kościelnego – „ Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. Musimy sprostać bieżącym potrzebom (opłaty za prąd, gaz, wodę, ubezpieczenie budynków itd. …). Wciąż jeszcze prowadzimy ( na ile możemy) prace wykończeniowe wewnątrz nowej świątyni. Tu też potrzeby jest prąd, woda i gaz, ale i materiały budowlane i usługi. Jeśli sytuacja obecna będzie się przedłużać, to wkrótce będziemy musieli te prace przerwać ze względu na brak środków finansowych. Wiemy, że sytuacja nas wszystkich obecnie nie jest łatwa, dlatego ze szczególną wdzięcznością składamy serdeczne Bóg zapłać za każdy dar serca. Bóg z każdej sytuacji może wyprowadzić dobro. Starajmy się tylko budzić w sobie głęboką wiarę, nadzieję i miłość, a On będzie z nami.
Dla przypomnienia - nr konta parafialnego: PKO BP I O/Białystok
71 1020 1332 0000 1302 0026 3871.