Aktualności i ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia duszpasterskie

| dodał:

​ 5 Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020 r.

1.W związku z epidemią koronawirusa na niedziele jest udzielona dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. Istnieje możliwość uczestnictwa za pośrednictwem mediów. Liczba uczestników na Mszy św. w kościele, w dni powszednie i w niedzielę, zgodnie z decyzją władz rządowych
i kościelnych obecnie nie może przekroczyć 5 osób. Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby, które zamówiły intencję Mszy św. ( również w liczbie nie przekraczającej 5 osób).

2.W obliczu panującej zarazy zgodnie z zarządzeniem Ks. Abp Metropolity odwołane są wszelkie spotkania przygotowujące do sakramentów, rekolekcje wielkopostne dla dzieci i dorosłych, Droga Krzyżowa ulicami naszego osiedla. Jeśli zmieni się sytuacja, to będziemy informowali
o podjętych nowych decyzjach.

3.W przyszłą Niedzielę Palmową – 05.04 – nie będzie poświęcenia palm.

4.Zachęcamy do postu, uczynków pokutnych i modlitwy z prośbą o uwolnienie od panującej zarazy. Widzimy, że w tej sprawie ludzkie środki i zabiegi niewielkie przynoszą efekty. Jedyną nadzieją jest zawierzenie Panu Bogu. Zapraszamy do łączności duchowej w modlitwie różańcowej z kapłanami, którzy modlą się każdego dnia o godz. 20:30.

5.Sakrament pokuty (spowiedź) przed Wielkanocą będzie sprawowana od 30.03 w godz. 17.00 – 18.00. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne (tel. 885 043 787). Spowiedź, ze względu bezpieczeństwa będzie odbywać się w zakrystii z lewej strony (wejście zewnętrzne od strony szkoły).

6.W pierwszy piątek kwietnia kapłani nie będą odwiedzać chorych, ze względu bezpieczeństwa ( przede wszystkim chorych). W nagłych przypadkach prosimy o powiadomienie telefoniczne. Prosimy korzystać z możliwości wzbudzenia żalu doskonałego i Komunii św. Duchowej.

7.Przypominamy o możliwości wzbudzenia żalu doskonałego, który gładzi wszystkie grzechy, również ciężkie, pod warunkiem przystąpienia do sakramentu pokuty w najbliższym możliwym czasie, kiedy zostanie przywrócona normalna sytuacja. Czas spowiedzi wielkanocnej, obowiązującej wszystkich katolików, trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej ( w tym roku do 7 czerwca). Szczegółowe informację w zakładce – Aktualności. na parafialnej stronie internetowej.

8.Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą COVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin
i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą. Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach. By otrzymać odpust należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe”. Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.

9.Jesteśmy wdzięczni tym parafianom, którzy uczestniczą we Mszy św. poprzez media, radio, telewizję lub internet, a zatroskani o funkcjonowanie parafii składają ofiary (w miejsce tacy) na bankowe konto parafialne. Choć są to, jak dotąd ofiary od niewielu osób, ale się zdarzają. Jest to zadośćuczynienie wobec 5 przykazania kościelnego – „ Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. Musimy sprostać bieżącym potrzebom (opłaty za prąd, gaz, wodę, ubezpieczenie budynków itd. …). Wciąż jeszcze prowadzimy ( na ile możemy) prace wykończeniowe wewnątrz nowej świątyni. Tu też potrzeby jest prąd, woda i gaz, ale i materiały budowlane i usługi. Jeśli sytuacja obecna będzie się przedłużać, to wkrótce będziemy musieli te prace przerwać ze względu na brak środków finansowych. Wiemy, że sytuacja nas wszystkich obecnie nie jest łatwa, dlatego ze szczególną wdzięcznością składamy serdeczne Bóg zapłać za każdy dar serca. Bóg z każdej sytuacji może wyprowadzić dobro. Starajmy się tylko budzić w sobie głęboką wiarę, nadzieję i miłość, a On będzie z nami.
Dla przypomnienia - nr konta parafialnego: PKO BP I O/Białystok
71 1020 1332 0000 1302 0026 3871.