Grupy i Wspólnoty - Misje

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie

Opiekun: ks. Andrzej Szczepańczyk

Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu ŚWIATŁO-ŻYCIE

Rodzina jest to wspólnota życia i miłości, którą tworzą małżonkowie i ich dzieci. Miano „wspólnoty życia i miłości” stosuje się już do małżeństwa naturalnego, ponieważ jako takie ma ono wartość sakralną, związaną ze świętością stworzenia, jednak rodzina chrześcijańska pochodzi ze związku osób ochrzczonych i powołanych do małżeństwa, podniesionego przez Chrystusa do godności sakramentu.

Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy ich żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw) oraz przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to:

 1. codzienna modlitwa osobista połączona z rozważaniem Pisma Świętego,
 2. regularne spotkania ze Słowem Bożym,
 3. codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem,
 4. codzienna modlitwa rodzinna,
 5. comiesięczny dialog małżeński,
 6. reguła życia (świadomie podjęta, systematyczna praca nad sobą),
 7. uczestnictwo przynajmniej raz do roku w rekolekcjach formacyjnych.

Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa.

Dzięki wprowadzeniu w życie tych elementów formacyjnych małżonkowie zbliżają się do Boga i realizują pełnię duchowości małżeńskiej. 

Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają w wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej.


Chcemy również wprowadzać słowo w czyn, angażując się w życie naszej parafii.

 • Co niedzielę spotykamy się na Mszy Świętej.
 • Co miesiąc uczestniczymy w spotkaniach formacyjnych.
 • Pomagamy parafianom np. w wypełnianiu zeznań PIT.
 • Wspólnie się bawimy i radujemy.

Moderatorem Domowego Kościoła w parafii jest ks. Andrzej Szczepańczyk.

Więcej informacji na stronach internetowych: 

http://www.dk.oaza.pl/ - oficjalna strona Domowego Kościoła,

http://domowykosciol.bialystok.pl/ - strona Domowego Kościoła naszej Archidiecezji.