Grupy i Wspólnoty - Misje

Matki w Modlitwie

Opiekun: ks.

Spotkania: w każdy poniedziałek po Mszy Świętej o godz. 18.00

Matki w Modlitwie to ruch przeznaczony dla matek, które chcą polecać Panu Bogu swoje dzieci.

Wymagania nie są duże:

chęć modlitwy,

oraz chwila czasu wieczorem w poniedziałek.