Grupy i Wspólnoty - Misje

Przyjaciele Oblubieńca

Przyjaciele Oblubieńca

Opiekun: Ks. Adam Kiermut

Spotkania: Msza Święta we wtorki o 18 oraz spotkanie formacyjnie bezpośrednio jej zakończeniu.

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wyrosła z doświadczenia Ruchów Odnowy Charyzmatycznej. Powstała w 2010 roku z inicjatywy ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – przede wszystkim świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie. Ideą wspólnoty jest pokazywanie Kościoła, jako jednego i pięknego w różnorodności powołań jakie na co dzień realizują jego członkowie. Mamy wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Przyjaciół Oblubieńca tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragnie odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa zawarty w Ewangelii oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji.